U uslovima poslovanja na međunarodnom tržištu kvalitet igra značajnu ulogu ne samo u obezbeđivanju novih tržišta, već i u zadržavanju postojećih. Danas kupci ne samo da očekuju kvalitetan proizvod, već zahtevaju i dokaz da je kompanija sposobna da proizvede kvalitetne proizvode ili pruži kvalitetnu uslugu. Obezbeđivanje ovog dokaza trebalo bi da predstavlja prioritetni cilj za svaku kompaniju koja drži do svog imidža i ima visoke pretenzije kada je reč o novim tržištima.

Pokazatelji kvalitetnog rada u kompaniji Đurđević ogledaju se u poštovanju sledećih principa koje prate sertifikati ISO 9001:2000 i HACCP.

  Investicije u ovoj godini obuhvataju ulaganja u novi pogon za sterilizaciju, kupovinu novih laktofriza, hladnjače i nove laboratorije. Dobijanje sertifikata IFS omogućava izvoz u države Evropske unije, a koji imaju samo još dve mlekare u Srbiji.

  Imperativ kompanije su evropski proizvodni trendovi, koje prate proizvodni pogoni površine od 15.000 m², od kojih je važno naglasiti:

- savremena linija obrade krupne stoke kapaciteta od 20 jedinica na sat
- mašinska obrada gotovih proizvoda kapaciteta do 10 tona dnevno
- komore za duboko zamrzavanje kapaciteta do 1000 tona
- magacinski prostor koji u celosti obezbeđuje potrebe za kvalitetnim skladištenjem sirovina, repromaterijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda kompanije.

  Industrija hrane Đurđević može se pohvaliti sa pet naučnih radova koji su objavljeni u međunarodnim publikacijama, peharima za proizvodnju svežeg mesa i mlečnih proizvoda sa leskovačkog, novosadskog i budvanskog sajma i Kulenijade.

halalENG.pdf           SRB.pdf

 

Certificate HACCPENG.pdf

 

ENG.pdf

 

ENG.pdf

 

ENG.pdf

 

ENG.pdf

 

sertifikat

ENG.pdf